სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

პროგრამირების კლუბები

სოფიო რობაქიძე
7,8
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №30 საჯარო სკოლა

ხელოვნების სამყაროში

ეკატერინე ავაზაშვილი
7,8
სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანაანთსერის საჯარო სკოლა

საპილოტე პროექტი ,, თავისუფალი გაკვეთილები"

ელისო გოგიძე
7,8
სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა