სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ფეხბურთი

გია უგულავა
7,8
სსიპ - კონსტანტინე მეძველიას სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახახულევის საჯარო სკოლა

ნორჩი მძლეოსნები

მამუკა ჩხენკელი
7,8
სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურის საჯარო სკოლა

თექა

ეკა ცივქარაშვილი
7,8
სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ზემო ბოდბის №1 საჯარო სკოლა