სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

პატარა მსახიობები

ნინო რამიშვილი
7,8
სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბასილეთის საჯარო სკოლა

ჭადრაკის ისტორიისა და თამაშის შესწავლა

დევი ჩარგეიშვილი
7,8
სსიპ - იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონტუათის საჯარო სკოლა

წიგნიერი თაობა

ფატმან ცარციძე
7,8
სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის საჯარო სკოლა