სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

,,რა სად როდის"

ლეილა სვანიძე
7,8
სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა

გახდი აქტიური მკითხველი

მარინა თათოშვილი
7,8
სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერენიის საჯარო სკოლა

„სახვითი ხელოვნება, არქიტექტურა და მატერიალური კულტურა.“

ინგა ქებულაძე
7,8
სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა