სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ჩემი სოფელი -ზემო ბოდბე

მარინა გოჩიტაშვილი
7,8
სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ზემო ბოდბის №1 საჯარო სკოლა

წიგნიერების პოპულარიზაცია მოსწავლეებში

ასმათი პირველაშვილი
7,8
სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუთის საჯარო სკოლა

პროგრამირების კლუბები

ქართლოს სამარგულიანი
7,8
სსიპ - ქალაქ რუსთავის №20 საჯარო სკოლა