სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

მკითხველთა კლუბი

თამარ სეფაშვილი
7,8
სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანაანთსერის საჯარო სკოლა

პროგრამირების კლუბები

მთვარისა თალაკვაძე
7,8
სსიპ - ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის №1 საჯარო სკოლა

პროგრამირების კლუბები

მელიქიშვილი ნაირა
7,8
სსიპ - ქალაქ ახალციხის №5 საჯარო სკოლა