სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

კინო სკოლაში

ნათია ბოყოველი
7,8
სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

პროგრამირების კლუბები

ნანა ჩავლეშვილი
7,8
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის №2 საჯარო სკოლა

კრეატიული სახელოსნო

ქეთევან ავთანდილაშვილი
7,8
სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისის №1 საჯარო სკოლა