სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

პროგრამირების კლუბები

სოფიო რობაქიძე
7,8
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №30 საჯარო სკოლა

ფრენბურთი

თემური სალდაძე
7,8
სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა

ფანტაზია და მარჯვე ხელები

ხათუნა კახიშვილი
7,8
სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა