სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ახალი სიცოცხლე

ლელა კვენიაშვილი
7,8
სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფცის საჯარო სკოლა

მკითხველთა კლუბი

თამარ სეფაშვილი
7,8
სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანაანთსერის საჯარო სკოლა

გახდი აქტიური მკითხველი

მარინა თათოშვილი
7,8
სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერენიის საჯარო სკოლა