სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ორიგამი

მარინე შენგელია
7,8
სსიპ - გივი შენგელიას სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთის საჯარო სკოლა

ახალი სიცოცხლე

ლელა კვენიაშვილი
7,8
სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფცის საჯარო სკოლა

ხელოვნების სახელოსნო

ოთარ ვადაჭკორია
7,8
სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკეთის საჯარო სკოლა