სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

რაქელ ჯარამილოს ,,საოცრება"

ნუნუ ჩლაიძე
7,8
სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა

ნორჩი მძლეოსნები

მამუკა ჩხენკელი
7,8
სსიპ - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურის საჯარო სკოლა

წიგნიერი თაობა

ფატმან ცარციძე
7,8
სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის საჯარო სკოლა