სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ფეხბურთი

გია უგულავა
7,8
სსიპ - კონსტანტინე მეძველიას სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახახულევის საჯარო სკოლა

პროგრამირების კლუბები

ინგა სურმანიძე
7,8
სსიპ - ქალაქ ბათუმის №9 საჯარო სკოლა

ფანტაზია და მარჯვე ხელები

ხათუნა კახიშვილი
7,8
სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა