სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

პროგრამირების კლუბი

ელისო დოღაძე
7,8
სსიპ - ქალაქ თბილისის №141 საჯარო სკოლა

თექა

ეკა ცივქარაშვილი
7,8
სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ზემო ბოდბის №1 საჯარო სკოლა

თეატრის წარმოშობა

ნათია გელოვანი
7,8
სსიპ - ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხამისქურის საჯარო სკოლა