სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

თექა

ეკა ცივქარაშვილი
7,8
სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ზემო ბოდბის №1 საჯარო სკოლა

ჩვენი სახელები და სახეები

ლალი პართენიშვილი
7,8
სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანაანთსერის საჯარო სკოლა

მკითხველთა კლუბი

ნელი ციცქიშვილი
7,8
სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალშავის საჯარო სკოლა