სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

თექა

ეკა ცივქარაშვილი
7,8
სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ზემო ბოდბის №1 საჯარო სკოლა

გახდი აქტიური მკითხველი

მარინა თათოშვილი
7,8
სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერენიის საჯარო სკოლა

ჩვენი სახელები და სახეები

ლალი პართენიშვილი
7,8
სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწკანაანთსერის საჯარო სკოლა