სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ნორჩი ხელოვანები

არჩილ კვინტრაძე
7,8
სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფნარის საჯარო სკოლა

ხალხური სპორტის თამაშობები

ზურაბი ბარძიმაძე
7,8
სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა

მოგზაურობა წიგნის სამყაროში

ეკა კომლაძე
7,8
სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბისის საჯარო სკოლა