სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

პროგრამირების კლუბი

რუსუდან გვაზავა
7,8
სსიპ - ქალაქ აბაშის №1 საჯარო სკოლა

ხელოვნება და ფანტაზია

ხათუნა კორძაია
7,8
სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაესაკოვოს საჯარო სკოლა

ხელოვნების სახელოსნო

ოთარ ვადაჭკორია
7,8
სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკეთის საჯარო სკოლა