სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

რაქელ ჯარამილოს ,,საოცრება"

ნუნუ ჩლაიძე
7,8
სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა

კითხვით ვეცნობით სამყაროს

რუზანნა ღანდილიან
7,8
სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზაკის საჯარო სკოლა

რა? სად? როდის?

მაია მათითაიშვილი
7,8
სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკეთის საჯარო სკოლა