სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ხელოვნების სტუდია

იამზე გიგიაძე
7,8
სსიპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხის საჯარო სკოლა

წიგნიერების პოპულარიზაცია მოსწავლეებში

ასმათი პირველაშვილი
7,8
სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუთის საჯარო სკოლა

მოგზაურთა აღმოჩენები

ირმა პირველაშვილი
7,8
სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუთის საჯარო სკოლა