სკოლების საჯარო შეფასების სისტემა

გახდი საუკეთესო!

თავისუფალი გაკვეთილები

ფანტაზია და მარჯვე ხელები

ხათუნა კახიშვილი
7,8
სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა

წიგნიერება-შემოქმედთა კლუბი

ნუნუ კაპანაძე
7,8
სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარიანის საჯარო სკოლა

მოგზაურთა აღმოჩენები

ირმა პირველაშვილი
7,8
სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუთის საჯარო სკოლა