თავისუფალი გაკვეთილები

პატარა მსახიობები

ნინო რამიშვილი
7,8
ხელოვნება
Free lesson title სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბასილეთის საჯარო სკოლა

თეატრის ფესვები უძველესი დროიდან მოდის. მან სათავე თავდაპირველად მოხეტიალე ციგნებიდან და აკრობატებიდან აიღო, შემდეგ კი განვითარება ძველ რომში ჰპოვა. ამის დამადასტურებელია რომაელთა ცნობილი ფრაზა ,,პური და სანახაობა". თოჯინების თეატრი – ეს არის ადგილი, სადაც ბავშვები ყალიბდებიან გემოვნებიან მაყურებლებად . დიდი თეატრი კი ის თეატრია, სადაც პატარა თოჯინებით უდიდესი საქმე კეთდება.

მუშაობის პროცესში მოსწავლეები დაეუფლებიან თეატრალურ ხელოვნებას. განუვითარდებათ პრაქტიკული და შემოქმედებითი მუშაობის უნარ-ჩვევები.  განუმტკიცდებათ სხვადასხვა საგანში მიღებული ცოდნის ინტეგრირების  უნარი.დაეუფლებიან  გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევებს.

მოსწავლეები შეძლებენ თეატრალური ხელოვნების ისტორიის შესწავლას. პრაქტიკული უნაჩვევების განვითარებას, საქმისადმი შემოქმედებითად მიდგომას, გუნდურ მუშაობას და პრეზენტაციის უნარს. ასევე შეძლებენ თეატრალური წარმოდგენის ჩვენებას სკოლის მოსწავლეებისთვის.

4

პატარა მსახიობები

კომენტარი (0)

თქვენი ჯამური შეფასება თავისუფალ გაკვეთილზე

0 ქულა 5 ქულიდან
0% 0% 0% 0% 0%
1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა

კომენტარები

დაგვიწერეთ თქვენი მოსაზრება


9

სპეკტაკლის პრემიერა

გაკვეთილი 20

07.11.2017

თემა: სპეკტაკლის პრემიერა

მიზანი: თეატრალური მონაცემების გამოვლენა, შემოქმედებითი უნარების, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული შესაძლებლობების ჩვენება.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ სპეკტაკლის მაღალ დონეზე წარმოდგენას.

 

 

9

გენერალური რეპეტიცია

გაკვეთილი 19

02.11.2017

თემა: გენერალური რეპეტიცია

მიზანი: სპეკტაკლის საბოლოო დახვეწა, მთლიანობაში მოყვანა და  ხარვეზების აღმოფხვრა.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ ხარვეზების აღმოფხვრას, დახვეწილი და გამთლიანებული სპეკტაკლის ჩვენებას.

9

რეპეტიციები სცენაზე

გაკვეთილი 18

31.10.2017

თემა: რეპეტიციები სცენაზე

მიზანი: სპეკტაკლის დახვეწა და მთლიანობაში მოყვანა

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ სპეკტაკლის მთლიანობაში მოყვანას მუსიკალური ნომრების თანმხლებით.

9

თოჯინების მართვა საცეკვაო ელემენტების თანხლებით

გაკვეთილი 17

26.10.2017

თემა: თოჯინების მართვა საცეკვაო ელემენტების თანხლებით.

მიზანი: მუსიკის თანხმლებით თოჯინების მართვა საცეკვაო ელემენტების გამოყენებით.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ სცენაზე თოჯინებით დადგან ზღაპარში გამოყენებული საცეკვაო ნომრები.

9

რეპეტიციები სცენაზე

გაკვეთილი 16

თემა: რეპეტიციები სცენაზე

მიზანი: თეატრალური მანერების ჩამოყალიბება და მუსიკასთან ერთად მოძრაობის დახვეწა.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ თეატრალური მანერების დაუფლებას და მუსიკასთან ერთად თოჯინების მოძრაობაში მოყვანას.

9

რეპეტიციები სცენაზე

გაკვეთილი 15

19.10.2017

თემა: რეპეტიციები სცენაზე

მიზანი: სცენაზე თოჯინების მართვის ტექნიკის ჩამოყალიბება და ტექსტის გამართულად წარმოთქმა

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ  სცენაზე თოჯინების მართვის ტექნიკის დასწავლას ტექსტთნ ერთად.

9

სცენის მოწყობა

გაკვეთილი 14

17.10.2017

თემა: სცენის მოწყობა

მიზანი: სცენის გაფორმება, თეჯირის გაკეთება და დეკორაციების მოწყობა.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ სცენის მოწყობას, თეჯირის მოსზადებას და დეკორაციულად გაფორმებას.

9

თოჯინების მართვა

გაკვეთილი 13

12.10.2017

თემა: თოჯინების მართვა

მიზანი: თოჯინებით მოძრაობის ტექნიკით დაუფლება და ტექსტთან ერთად მუშაობა.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ თოჯინების მართვას და ტექსტის გახმოვანებას.

9

თოჯინების აპარატის სწორად მართვის შესწავლა

გაკვეთილი 12

10.10.2017

თემა: თოჯინების აპარატის სწორად მართვის შესწავლა

მიზანი: თოჯინების მოძრაობის ტექნიკის შესწავლა.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ დაეუფლონ თოჯინების აპარატის სწორად მართვას.

9

თოჯინების აპარატის სწორად მართვის შესწავლა

გაკვეთილი 12

10.10.2017

თემა: თოჯინების აპარატის სწორად მართვის შესწავლა

მიზანი: თოჯინების მოძრაობის ტექნიკის შესწავლა.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ დაეუფლონ თოჯინების აპარატის სწორად მართვას.

9

როლების შესწავლა

გაკვეთილი 11

06.10.2017

თემა: როლების შესწავლა

მიზანი: დარიგებული ტექსტის ზეპირად და გამომეტყველებით წარმოთქმა.

მისაღწევი შედეგი. მოსწავლეები შესძლებენ ტექსტის ზეპირად და გამომეტყველებით წარმოთქმას.

9

როლების დასწავლა

გაკვეთილი 10

03.10.2017

თემა: როლების დასწავლა

მიზანი: დარიგებული ტექსტის ზეპირად დასწავლა და  მხატრულად წარმოთქმა

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ ტექსტის ზეპირად დასწავლას და სიტყვების მხატრულად და ინტონაციურად წარმოთქმას.

9

სამაგიდო რეპეტიციები - როლების შესწავლა

გაკვეთილი 9

28.09.2017

თემა: სამაგიდო რეპეტიციები - როლების შესწავლა

მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, გამომეტყველებით და მხატრულად წარმოთქმა, ხმის ტემბრისა და სიტყვის დაბოლავებაზე მუშაობა.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ ტექსტის კარგად წაკითხვას, ხმის ტემბრის მართვასა და სიტყვების მკაფიოდ წარმოთქმას.

9

სპეკტაკლისათვის საჭირო სიმღერების შერჩევა და ტექსტის დარიგება

გაკვეთილი 8

26.09.2017

თემა: სპეკტაკლისათვის საჭირო სიმღერების შერჩევა და ტექსტის დარიგება

მიზანი: კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით სპეკტაკლისათვის საჭირო სიმღერების შერჩევა, ტექსტის დაბეჭდვა და მოსწავლებისთვის დარიგება.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ ვიდეო და აუდიო მასალების გამოყენებით სპეკტაკლისათვის საჭირო სიმღერების შერჩევას  და განაწილებული ტექსტის გაცნობას.

9

თოჯინების დამზადება

გაკვეთილი 7

21.09.2017

თემა: თოჯინების დამზადება

მიზანი: ჭრა-კერვის ელემენტების შესწავლა,  საჭირო ინვენტარის გამოყენება და შესაბამისი ტექნიკის დაუფლება.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ ჭრა-კერვის ელემენტების შესწავლას, საჭირო ინვენტარის  და შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით.

9

თოჯინების დამზადება

გაკვეთილი 6

19.09.2017

თემა: თოჯინების დამზადება

მიზანი: ჭრა-კერვის ელემენტების შესწავლა,  საჭირო ინვენტარის გამოყენება და შესაბამისი ტექნიკის დაუფლება.

მისაღწევი შედეგი: მოსწავლეები შესძლებენ ჭრა-კერვის ელემენტების შესწავლას, საჭირო ინვენტარის  და შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით.

9

სპეკტაკლის დეკორაციები

გაკვეთილი 5

12.06.2017

თემა:თოჯინების ესკიზების შექმნა

მიზანი: მოსწავლეები, მასწავლებლის დახმარებით , შექმნიან თოჯინების ესკიზებს და მოემზადებიან შემდეგი ეტაპისათვის.

აქტივობა: ზღაპრის პერსონაჟების სურათების დახატვა და ესკიზების დამზადება. 

სასწავლო რესურსი: ცარცი, დაფა, ფლომასტერი, ფანქარი, ფორმატის ფურცელი.

 გაკვეთილის ბოლოს მიღწეული შედეგი: გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეებმა შეძლეს  თოჯინების ესკიზების დახატვა. მათი პერსონაჟის ხასიათის წარმოჩენა, რამაც  ხელი შეუწყო ფანტაზიის უნარის განვითარებას.

9

როლების და ფუნქციების დანაწილება

გაკვეთილი 4

09.06.2017

თემა: როლების და ფუნქციების დანაწილება

მიზანი: მოსწავლეები გაინაწილებენ როლებს და ფუნქციებს მათი ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით

აქტივობა: როლების განაწილება და ტექსტზე მუშაობა

 გაკვეთილის ბოლოს მიღწეული შედეგი: მოსწავლეებმა შეძლეს  მათი პერსონაჟების ხასიათის გადმოცემა და გათავისება.

9

ზღაპრის წაკითხვა და განხილვა

გაკვეთილი 3

5.06.2017

თემა: ზღაპრის წაკითხვა და განხილვა

მიზანი: მოსწავლეები წაიკითხავენ შერჩეულ პღაპარს და მოაწყობენ მის განხილვას.

აქტივობა: აქტივობა ზღაპრის წაკითხვა და განხილვა

სასწავლო რესურსი: მოსწავლეების მიერ მოძიებული  მასალა

 გაკვეთილის ბოლოს მიღწეული შედეგი: მოსწავლეებმა შეძლეს საკუთარი აზრის გადმოცემა,  სხვისი აზრის მოსმენა და პატივისცემა. ჩაერთვენ დიდკუსიაში, რომელმაც ხელი შეუწყო კრიტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას.

9

პიესის შერჩევა

გაკვეთილი 2

2.06.2017

თემა: პიესის შერჩევა. მოსწავლეები შეარჩევენ ყველასათვის  მისაღებ მოკლე შინაარსის ზღაპარს

მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ ინფორმაციის მოძიებას სხვადასხვა ზღაპრების შესახებ და აირჩევენ მათთვის საყვარელ  ერთ-ერთ ზღაპარს

აქტივობა: მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას ინტერნეტით და აირჩევენ ერთ-ერთ ზღაპარს

სასწავლო რესურსი: ინტერნეტი და სახელმძღვანელო

 გაკვეთილის ბოლოს მიღწეული შედეგი: გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეები დაეუფლენ დამოუკიდებლად მუშაობის, კვლევა-ძიების და ურთიერთ თამაშრომლობის უნარ-ჩვევებს.

9

კურსის შესავალი

     გაკვეთილი 1 

29.05.2017

თემა: ზოგადი თეორიული ინფორმაცია თეატრის ჟანრებისა და მიმართულებების შესახებ

მიზანი: მოსწავლეები გაეცნობიან თეორიულ ინფორმაციას თეატრის ჟანრებისა და მიმართულებების შესახებ.

აქტივობა: ინფორმაციის მიწოდება თეატრის შესახებ.

სასწავლო რესურსი: სახელმძღვანელო და ინტერნეტი.

 გაკვეთილის ბოლოს მიღწეული შედეგი:მოსწავლეებმა შეძლეს თეატრალური ჟანრების ერთმანეთისაგან განსხვავება და თითოეული ჟანრის მიმართულების შესწავლა. გაუღვივდათ ინტერესი თეატრის მიმართ და აქტიურად ჩაერთვნენ თეატრალურ წარმოდგენაში.