თავისუფალი გაკვეთილები

ფრენბურთი

თემური სალდაძე
7,8
სპორტი
Free lesson title სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლა


პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები გააცნობიერებენ ცხოვრების ჯანსაღი წესის უპირატესობას. სწორი კვებისა და დღის რეჟიმის დადებით მხარეს. კოლექტიური მოქმედების უპირატესობას. ასევე გავმართავთ ამხანაგურ თამაშებს. მონაწილეობას მივიღებთ როგორც, მეზობელ მცირეკონტიგენტიან სკოლებთან. შიდასასკოლო, ასევე სასკოლათაშორისო შეჯიბრებებში.
  


 


 

 

4

ფრენბურთი

კომენტარი (0)

თქვენი ჯამური შეფასება თავისუფალ გაკვეთილზე

0 ქულა 5 ქულიდან
0% 0% 0% 0% 0%
1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა

კომენტარები

დაგვიწერეთ თქვენი მოსაზრება


9

2017-03-22

ქვიტირის საჯარო  სკოლა ჩაერთო  საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებულ მეტად საინტერესო პროექტში,  როგორიცაა:  „თავისუფალი გაკვეთილები“.   ინტერესმა,  აქტივობამ მოლოდინს გადააჭარბა, მოსწავლეებს  ძალიან მოსწონთ თავისუფალი გაკვეთილის ფორმატი. ისინი   აცნობიერებენ   , რომ მარტო თამაში არ არის წარმატების საწინდარი.    ხვდებიან და ამბობენ კიდევაც , რომ ფიზიკური დატვირთვა და მიმყვანი ვარჟიშები ბევრად უკეთ აისახება თამაშის ხარისხზე და ხანგრძლივობაზე.